سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
حوزه مجازی مهندس طلبه
آن که خود را در جاهایى که موجب بدگمانى است نهاد ، آن را که گمان بد بدو برد سرزنش مکناد . [نهج البلاغه]