سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
جمکرانی شویم
نزد ابلیس، مرگ هیچ یک از مؤمنان، ازمرگ فقیه محبوب تر نیست . [امام صادق علیه السلام]