سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
نبرد ایران و اسرائیل
دانشمند بر عابد هفتاد درجه برتری داده شده است که میان هر دو درجه به اندازه میان آسمان و زمین است . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]