سفارش تبلیغ

گوشی سه سیم کارته با تلویزیون
شهر حدیث
[پیمان] دوستی را نگه دار، گرچه دیگری آن را نگه ندارد . [امام علی علیه السلام]