سفارش تبلیغ

گوشی سه سیم کارته با تلویزیون
کتابخانه های ایران
عقل دو گونه است : عقل طبیعی و عقل تجربی و هردو سود بخش اند . [امام علی علیه السلام]