سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
پایه عکاسی مونوپاد
ستودن بیش از سزیدن ، چاپلوسى کردن است ، و کمتر از آنچه باید درماندگى است یا رشک بردن . [نهج البلاغه]