سفارش تبلیغ

گوشی سه سیم کارته با تلویزیون
حذف تبلیغات طمع‌زا از رسانه ملّی
سخن گویید تا شناخته شوید که آدمى زیر زبانش نهان است . [نهج البلاغه]